Kontakt oss

Dispasjør Bjørn Slaatten

Besøks adresse: Dokkveien 1, 6 etg.
Email: Bjorn.Slaatten@averageadjusters.no

Post adresse: Postboks 1252 Vika
0111 Oslo

Tlf.: +47 2301 1440
Mob.: +47 9587 0831

Org. nr. 975 938 018